Avregistrering och skrotning av fordon

Att skrota din bil och få den avregistrerad innebär att du lämnar in den på ett mottagningsställe för uttjänta fordon eller till en auktoriserad bilskrotare. För att hitta närmaste mottagningsställe kan du kontakta din kommun för mer information. Glöm inte att ta med del 2 av registreringsbeviset när du lämnar in ditt fordon.

Avregistrering av fordon

Avregistrering innebär att fordonet permanent tas bort från vägtrafikregistret, oftast på grund av att det skrotas. Det är viktigt att inte förväxla avregistrering med avställning, som bara innebär att fordonet tillfälligt tas ur trafik.

Processen för avregistrering

Avregistreringen räknas från den dag då anmälan kommer in till Transportstyrelsen. När du lämnar in ditt fordon får du ett mottagningsbevis från mottagaren, som sedan skickar informationen till Transportstyrelsen, ofta via dator. Om så är fallet behöver inget fysiskt mottagningsbevis skickas in.

Nödvändiga dokument

Vid skrotning av ditt fordon ska du ha med del 2 av registreringsbeviset, som är gult. Mottagaren tar hand om detta dokument. Om du fortfarande har det gamla registreringsbeviset är detta också giltigt så länge du inte fått ett nytt tvådelat registreringsbevis.

Skrotning i andra länder

Om du skrotar ditt fordon i ett annat EES-land än Sverige, ska detta anmälas till Transportstyrelsen med ditt registreringsbevis, ett skrotningsintyg (Certificate of Destruction) och fordonets registreringsskyltar. Skrotningsintyget måste innehålla detaljer om bilskroten, tillståndsmyndigheten, datum för skrotning, samt information om fordonet och ägaren.

Skrotning av tunga lastbilar och bussar

Om du skrotar en tung lastbil, buss eller andra specificerade fordonsslag som släp, motorcyklar, mopeder, traktorer eller terrängfordon, ska du anmäla detta till Transportstyrelsen med en redogörelse för de åtgärder som gjorts, intyg om skrotningen och fordonets registreringsskylt(ar).

Ombyggda fordon

Om du bygger om ett fordon, exempelvis en släpvagn som ska dras av en jordbrukstraktor, kan fordonet i vissa fall avregistreras. Följ samma anmälningsprocedur som för tunga lastbilar och bussar. Notera att du inte kan avregistrera en släpvagn för att använda den oregistrerad bakom en bil med LGF-skylt (Långsamtgående fordon).

Viktig information

Att skrota bilen är en enkel process när du följer de rätta stegen och förbereder nödvändiga dokument. Genom att använda en auktoriserad bilskrotare säkerställer du att fordonet hanteras på ett miljövänligt sätt och att alla regler och föreskrifter följs korrekt.

Fler inlägg